Carl August Christoph Tümmler

30. marts 1864 - 6. februar 1949

 

 

Foto: 1895, Carl Poulsen/Bjørnsdal, Vesterbrogade 41, København. Carl, 31 år.

 

Carls forældre er  Fritz og Caroline Tümmler, Feldberg, hvor han er født, døbt, hvilket fremgår af en dåbsattest fra Pastor Sohóenbeck i Feldberg, som han har forevist hos de danske myndigheder.

 

 

Foto: 1873, F. Krog, Atelier, Feldberg, Tyskland. Carl, 9 år,

 

Det er også Pastor Sohóenbeck der foretager Carls konfirmation i Feldberg Kirke d. 14. april 1878. Han bor formodentlig i Feldberg til han rejser til København i 1883, hvilket sker på opfordring af sin mor, der helst ikke vil have han bliver indkaldt til militærtjeneste. Storebroren, Hermann, bor allerede i København og det er formentlig gået ham godt, så det skal nok også gå godt for Carl.

     Efter ankomst til København skal han hos den lokale politimyndighed have udfærdiget en "Opholdsbog", hvilket han får den 11. oktober 1883. I  Opholdsbogen er anført "at han har Tjeneste heri Staden" og at han agter at arbejde som Kellner (tjener). I nævnte bog er der efterfølgende noteret, at han har haft arbejde på Hotel Kongen af Danmark i tiden 15. september 1883 til 1. oktober 1884. Det næste arbejde der er nævnt er for tiden fra 15. december 1884 til 1. februar 1885, hvor har arbejde for Dagmaretablissementet. Begge steder hører til blandt byens fineste.

     Den 14. juni 1889 bliver han gift med Florentine Dorthea Jensen. På vielsesbeviset er anført at han er - Ungkarl, Overkelner -. Vielsen finder sted i Sct. Mattæus Kirke på Vesterbro i København.

 

 

Foto: 1889, Chr. Christensen, Amagertorv 31, Kjöbenhavn.

 

I 1890 bor han i St. Strandstræde 20, Kbh. K. - der ligger tæt på Nyhavn - og er da registreret som - Gæstgiver. På samme adresse ligger der i kælderen et værtshus, men om det er her han arbejder er usikkert. Ægteparret bor imidlertid på denne adresse i et par år og den 16. maj 1890 bliver deres første barn født. Barnet bliver døbt den 10. august 1890 i Garnisons Kirken som ligger ligge over for deres bopæl. Han får navnet Carl Alexander. Ved denne lejlighed har faderen oplyst at han er - Hotelforpagter. Ægteparret venter nu deres andet barn og beslutter så at flytte længere væk fra havnekvarteret, så de får en lejlighed i Brorsonsgade 2, på Vesterbro. Florentines mor bor på Forhaabningsholms Alle 31 A,2 sal. så det vil være nemmere for Florentine at få noget hjælp fra sin mor. Den 12. marts 1892 bliver deres næste barn født. Han bliver døbt i Sct. Mattæus Kirke den 16 oktober 1892 og får navnet - Robert Fritz. Ved denne lejlighed har faderen oplyst at han er - Overkelner.

 

 

Foto: 1894, Carl Poulsen, Vesterbrogade 41, Florentine med Carl og Robert.

 

I 1894 har ægteparret nu fået fat i en anden og formentlig bedre lejlighed i Tullinsgade 8, stuen. Det er så samtidigt nærmere hvor moderen bor. Det tredje barn er på vej og det blive født her 11. maj 1894. Hun bliver døbt og navngivet Frida Eleonora Ellen.

 

 

Foto: 1896, Carl Poulsen/Bjørnsdal, Vesterbrogade 41, København.

 

I perioden 1893 - 1897 er Fritz registreret som værende Inspektør og det er måske her han bliver den første restauratør i den nye badeanstalt "København", som lå i Studiestræde tæt ved Rådhuspladsen.

     I 1898 - (1899 og 1900 har jeg ingen oplysninger om) - er han registreret som Kelner, så det er måske her i Wivex - en meget eksklusiv restaurant lige ved Tivolis Hovedindgang - at han bliver Overtjener, hvilket han også var.

     I 1901 er han Gæstgiver i en restauration på Falkoneralle 26 B på Frederiksberg, og her bliver han i ca. 10 år. I 1906 flytter familien til Ndr. Fasanvej 42 på Frederiksberg og formentlige samtidig bliver han Gæstgiver på Restaurationen "Guldborghus" der ligger på hjørnet af Ndr. Fasanvej 52 og Nyelandsvej.

 

 

Foto: ca. 1911, Brevkort, Guldborghus.

 

Familien er her fotograferet i anledning af Roberts konfirmation i 1906.

 

 

Foto: 1906, Ludvig Offenberg,s Eftf, Falkoneralle 57, Frederiksberg.

 

I anledning af Carl og Florentines sølvbryllup d. 14. juni 1914 er de her fotograferet i det lille lysthus foran restauranten "Hotel Guldborghus" - Cafe, på Nordre Fasanvej 42, Frederiksberg.

 

 

Foto: 1914, Ukendt.

 

I samme anledning er der en lille sammenkomst med familie og venner. De unge får ved denne lejlighed tid til en cykeltur til Frederiksberg have.

 

Foto: 1914, Ukendt.

Fra venstre ses: Hr. Damm ?, Ella – Carls forlovede, Carl, Frida, Robert, Maren – enken efter Hermann, ukendt, Enkefru S. Jensen – Florentines mor, 5 ukendte personer og til sidst Florentine og Carl.

 

Den 16. januar 1915 får Carl næringsbrev og begynder på en ny tilværelse som Fabrikant. De følgende fem år bliver meget begivenhedsrige for familien.

Men først lidt historie: Første verdenskrig var startet i sommeren 1914 og som følge af Danmarks nederlag til tyskland i 1864 var der ingen lyst til at deltage i endnu en krig, så Danmark forholdt sig neutral under hele denne krig. Men det hindrede ikke Danmark i at opretholde handelsforbindelse med begge de krigsinvolverede parter, hvilket også blev accepteret af samme. Krigen slutter med først en våbenhvile 3. Marts 1918 og endelig fred i 23. juni 1919.

     Jeg har dog en formodning om, at det var bekendtskabet med Hr. Damm der var anledningen til at han kaster sig ud i dette projekt. Der var mange penge at tjene ved at fremstille konserves og efterfølgende sælge det til Tyskland og det var der mange der blev fristet af. De fik hurtigt benævnelsen "Gullashbaroner". I 1915 begynder så "Konservesfabrikken Carl" på Roskildevej 43 B, Kbh. Valby. Snart flytter familien til Bakkegaardsalle 15, st. i Valby og sønnen Carl, der nu er 25 år, bliver forretningsfører med adresse på Valby Langgade 44 3. sal. Robert er registreret som Grossist i et firmaet "Tümmler & Damm" med adresse i Pileallé 22 A st.

     Den 13. oktober 1916 indgår Robert ægteskab med Thyra Rasmussen, men bliver separeret i 1917.

     Den 31. oktober 1916 indgår Carl ægteskab med Ella. Den 29. oktober 1917 bliver deres fælles barn født.

     Carls hustru Florentine dør den 29. september 1917.

     Da krigen i 1919 slutter, bevirker det dalende omsætning i forretningen og i 1920 måtte han helt stoppe produktionen. Carl benyttede Landmandsbanken i sin virksomhed og havde her fået det nødvendige kapitalgrundlag til at starte produktionen og den efterfølgende finansiering af de nødvendige kreditter.

Og så lidt historie igen: Landmandsbanken havde, som et element i sit ønske om at blive den største bank i Skandinavien, indført kassekreditten. Grundet revolutionen i Rusland i 1917 var blev bankens forretningsgrundlag forringet så kraftigt at den i 1922 krakkede. Det blev imidlertid uden tab til indskyderne, da landets andre store banker gik sammen om at rede den og i 1928 blev den så endeligt rekonstrueret.

     I 1920 indgår Frida ægteskab med Aage Selsøe Larsen.

     Den 14. marts 1920 indgår Carl ægteskab med Bertha Thorsen og de flytter snart til Gl. Jernbanegade 44, hvor de bor til 1922. Ægteparret etablere sig herefter i Fakse Ladeplads hvor de har en mindre købmandshandel på Faksevej 29 og her bliver de boende til deres død.

 

 

Foto: 1920, L. Albert, Hoffotograf.

 

Ægteparret får tre børn. Inge d. 20. februar 1922, Axel d. 7. maj 1923 og Ove d. 1. juli 1925.

 

 

Foto: 1945, ukendt, Ove, Inge og Axel.

 

Carl dør d. 6. februar 1949 og bliver bisat på Solbjerg Kirkegård på Florentines gravsted.

 

tilbage til top