Fritz Tümmler og Caroline Tümmler f. Thulz
Levede og døde i Feldberg, Neustrelitz i Mecklenburg, Tyskland

Foto: ca. 1870 , A. Krog, Maler & Photograph, Feldberg i M.

Hvornår de er født, gift og døde er det desværre ikke lykkedes mig at finde ud af, men sikkert er det dog, at det er i Feldberg de levede som ægtepar til deres død.
     Ægteparrets første barn bliver født d. 6. marts 1854 og bliver døbt Hermann Carl Friedrich. Han får en uddannelse som blikkenslager. Da han senere er ved at blive indkaldt til militærtjeneste - hvilket moderen ikke gerne vil have - rejser han til København for at arbejde.

     Ægteparrets andet barn bliver født d. 30. marts 1864 og bliver døbt Carl August Christoph. Han er ca. 9-10 år gammel da faderen dør. Hans mor sørger for at han får en uddannelse som tjener, og da han står for at blive indkaldt til militærtjeneste drager han i broderens fodspor og tager til København i 1883.

     I følge deres ældste søn Hermann, skulle faderen have været Murpolerer.

Ifølge Ludwig Meyers Fremmedordbog fra 1902 er en polerer: en, som har med Polering at gøre (hos Murere og Tømrere omtrent = Mestersvend; det i "Murpolerer", og "Tømrerpolerer" forekommende "Polerer" er en forvanskning af "Parlierer", jvf eng Speaker, veltalende Taler), et navn for hin Svend, der i Mesterens Fraværelse havde det Hverv at modtage og prøve ("besprechen") de sig meldende Svende)
 
 
Foto: H. Krull, Neu Strelitz. Caroline, (Grossmama).
 
 
Foto: 2002, Feldberg Kirke
 
 Fritz skulle - ifølge mundtlig beretning - være omkommet ved et fald fra et byggeri på kirken i Feldberg i 1872-73.
     Caroline er formodentlig død i september 1912. Ifølge et postkort fra september 1912, der er sendt fra Neustrelitz af Carl - Carolines yngste søn - til Carls søn Robert, skriver han, at han er på vej til Feldberg for at begrave 'Grosmama'.
     Desværre er det, på nuværende tidspunkt, hvad der kan fortælles om vores fælles ophav fra Feldberg. Det kunne være interessant at finde ud af hvordan deres liv udfoldede sig og hvorfra de kom, samt hvem deres forældre var.