Hjemmesiden er ved at blive udarbejdet, så hvis der allerede nu er noget du mener bør rettes, vil det glæde mig at høre fra dig.

 

Velkommen til min slægtshjemmeside

 

Mit navn er Ole Tümmler.

 

Mit ønske med denne hjemmeside er, at kunne delagtiggøre familien i de oplysninger og fotos, som jeg har fået indsamlet.

     Startgrundlaget for arbejdet var en samling familiefotos som jeg arvede efter mine forældre, ligesom jeg også arvede en større samling postkort, der var blevet sendt til og fra min far i tiden 1905 - 1920.

     Efterfølgende har jeg fået overdraget et album - med familiefotos - af min halvfaster, som havde arvet det efter sin far Carl A. C. Tümmler (min farfar), men meget taler dog for at det har været broderens, og at han har fået det overdraget efter dennes død.

     Jeg har derefter ved telefonisk henvendelse til andre i Danmark der hedder Tümmler, erfaret at alle her i landet, der hedder Tümmler, er efterkommere af ægteparret Fritz og Caroline Tümmler i Feldberg, Mecklenburg, Tyskland.

     Forskellige familiemedlemmer har velvilligt stillet oplysninger og foto til rådighed for mit arbejde med at finde ud af slægtsforholdene, hvilket jeg er dem meget taknemlig for.

 

Korrektion

Da jeg i starten af mit arbejde har omdelt noget materiale der desværre har været  behæftet med forkerte oplysninger - hvilket jeg beklager - kan jeg oplyse at de oplysninger der nu fremgår af denne hjemmeside, er de mest korrekte.

 

Forhåbentlig vil hjemmesiden være til glæde for denne gren af familien Tümmler, såvel her i Danmark, som i udlandet.

 

I teksten vil der være links til relevante sider. De røde er til denne hjemmesides egne afsnit eller dokumenter og de blå vil åbne eksterne hjemmesider.

 

Med venlig hilsen og god fornøjelse med studiet af siderne.

 

Ole Tümmler

Lergårdsvej 32, Ås by, Faxe 4640. 

Telf. 56 39 91 09.

 

Kan findes på Google Earth, 55°17'54.35"N  12°05'55.28"E

Webmaster: ole@tymmler.dk

 

Marts 2007